הסטודיו סגורלהלן מערכת השעות העתידית שלי בבית יצחק החל מ 1.9.18
יום א'
יום ב'
יום ג'
יום ד'
יום ה'
יום ו' 
שיעור בוקר ראשון
7:20
עיצוב דינמי

7:15
אינטרוול מטאבולי
7:45
מתיחות

       7:15

עיצוב דינמי    


שיעור בוקר שני
8:30

קור פילאטיס ומתיחות
שיעור בוקר מקביל

                                                                                                                                                                                     
שיעור ערב ראשון


19:00

אינטרוול מטאבולי
18:00

עיצוב דינמי

             שיעור ערב שני

20:00

מתיחות
שבת
 8:15 אינטרוול מטאבולי